Yleistä

Johku on uuden ajan digitaaliseen kaupankäyntiin luotu Internet-teknologia, jonka avulla yritys tai yhteisö (jäljempänä "kauppias") myy tuotteitaan ja palvelujaan ja vastaavasti yksityinen asiakas, yritys tai yhteisö (jäljempänä "käyttäjä") ostavat kauppiaan myymiä tuotteita ja palveluja. Johkua kehittää ja ylläpitää Aptual Commerce Oy (Y:2735384-2, jäljempänä "Johku" tai "me").

Johkulle yksityisyyden suoja on ensiarvoisen tärkeää ja haluamme mahdollistaa käyttäjille omien henkilötietojensa käytön läpinäkyvyyden ja hallinnan keskitetysti riippumatta siitä, miltä kauppiaalta on tuotteita tai palveluja ostanut. Johku tarjoaa kaikille käyttäjille Oma Johku -palvelun, jonka avulla käyttäjä voi hallinnoida omia järjestelmään tallennettuja henkilötietojaan sekä sitä, millä tavoin kukin kauppias käyttää näitä tietoja. Palvelu tarjoaa myös käyttäjälle näkymän omaan tilaushistoriaansa sekä mahdollistaa markkinointikieltojen antamisen kauppiaskohtaisesti.

Kauppiailla on mahdollisuus hallinnoida omia henkilötietojaan Johkun ylläpitokäyttöliittymässä.

Tässä dokumentissa kerrotaan niistä periaatteista ja rekisteröidyn käyttäjän ja kauppiaan oikeuksista, joita Johku noudattaa henkilötietojen käsittelyssä. Käyttämällä Johku-pohjaista kauppaa ja ostamalla kauppiailta käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot itseään koskeviksi. Vastaavasti käyttämällä Johkua tuotteiden ja palvelujen myyntiin kauppias hyväksyy tietoselosteen ehdot itseään koskeviksi.

Huomioithan, että vaikka Oma Johku tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden hallinnoida omia henkilötietojaan keskitetysti yhdestä paikasta, kauppias voi edelleen käsitellä henkilötietoja kolmansissa järjestelmissä tietosuojalainsäädännön määrittelemässä laajuudessa. Näihin tietojen käsittelyyn liittyvät käytännöt eivät ole Johkun tietosuojakäytännön piirissä, eivätkä täten Johkun valvonnassa. Suosittelemme tutustumaan huolellisesti kunkin kauppiaan omaan tietosuojaselosteeseen, josta tulee käydä selväksi periaatteet, joilla kauppias käsittelee henkilökohtaisia tietoja.

Noudatamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakeja, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä

Aptual Commerce Oy / Johku (Y:2735384-2)
Energiakuja 3
00180 HELSINKI
puh. 358 40 721 7717
tuki@johku.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sami Hänninen
sami@johku.com
358 40 721 7717

3. Rekisterin nimi

Oma Johku -palvelun asiakasrekisteri ja Johkun kauppiasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Oma Johku -palvelun asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset ovat seuraavat:

 • Käyttäjän henkilötietojen hallinnointi keskitetysti
 • Markkinointilupien hallinnointi keskitetysti
 • Oma Johku -tunnuksilla tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen ennakkosyöttö tilauslomakkeelle Johku-kauppapaikoilla
 • Oma Johku -palveluun liittyvä viestintä ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Oma Johku -palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Käyttäjäkohtainen Johku-palvelun personointi ja mainonnan kohdentaminen
 • Johkun käyttöä koskeva analysointi ja tilastointi
 • Asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi
 • Markkinatutkimus ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Kauppiasrekisterin henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitukset ovat seuraavat:

 • Kauppiaan henkilötietojen hallinnointi
 • Johku-palvelun ylläpito
 • Johku-palveluun liittyvä viestintä ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Johku-palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Kauppiaskohtainen Johku-palvelun personointi ja mainonnan kohdentaminen
 • Johkun käyttöä koskeva analysointi ja tilastointi
 • Asiakkuuksien kehittäminen, analysointi, ryhmittely ja tilastointi
 • Markkinatutkimus ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterien tietosisältö

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Maa
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus (vain silloin, kun käyttäjä ostaa kauppiaalta luotolla, esim. lasku-maksutapa)
 • Tilaushistoria Johku-kauppiailta
 • Markkinointilupa
 • Tietojen luovutuslupa

Yritys- ja yhteisöasiakkailta kysytään lisäksi:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Verkkolaskuosoite
 • Verkkolaskutuksen välittäjätunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevia henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään sähköisin lomakkein tämän käyttäessä Johku-palvelua.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteriin ja kauppiasrekisteriin kerätyt tiedot ovat kokonaisuudessaan rekisterinpitäjän käytössä.

Tietoja voidaan luovuttaa kauppiaille kaupankäynnin yhteydessä kauppiaan omaan asiakasrekisteriin.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän harkinnan perusteella kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi Johkun yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista Oma Johku -palvelussa. Lähtökohtaisesti tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain tarkoituksiin, jotka tukevat suoraan Johku-palvelun kehittämistä ja tietojen käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa Johkun tietosuojakäytäntöjen kanssa.

Tietoja voidaan myös luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Johku myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Jos sähköisesti tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus.

B. Sähköisesti talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Aptual Commerce Oy:n palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Kauppiaalla on pääsy tämän Johku-verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden antamiin henkilötietoihin kaupankäynnin vaatimassa laajuudessa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton ja tapahtuu Johku-palvelun avulla.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröity pystyy hallinnoimaan ja korjaamaan omia rekisteritietojaan joko Oma Johku -palvelun (käyttäjät) tai Johkun ylläpidon käyttöliittymästä (kauppiaat).

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan "rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten."

Tämän kiellon rekisteröity voi asettaa voimaan Oma Johku -palvelussa.